Logo Filial de l'Anoia

Filial de l'Anoia

Beques i premis

Termini: 30/07/2024
Objectiu

Dónar suport a un treball o projecte de recerca en l’àmbitn de les ciències de la salut a desenvolupar a la comarca de l’Anoia.
L’objectiu de la convocatòria és col·laborar al desenvolupament de futurs projectes de recerca per part dels professionals de la salut de l’Anoia, a l’entorn de projectes relacionats amb la seva tasca professional desenvolupada a aquesta comarca

Termini: 30/07/2024
Objectiu

Premiar aquells treballs de recerca en l’àmbit de la salut desenvolupats a la comarca de l’Anoia.